April 2008 - Together we can
If we want to live like no one else later , then we are going to live like no one else now.

07 August 2008
Today
Today marks the seventh year of my tenure at work.


26 August 2008
Sunog
Nagkasunog sa bahay na naman. Pangalawang beses na ito. Kagagawan ng upos ng sigarilyong nanggaling sa nagkakasera sa kabila. Di ko man nakita ay galing sa taas ang yosing di pa patay. Lubha ang sindak ko ng malaman ko ito kaninang umaga. Sana tuparin na nila ang ninanais nilang paglisan sa inuupahan nila. Mayroon ng nakahandang liham para sa kanilang kawalang hiyaan. Nabangga pa ng anak nila ang kotse ng aking ina at hindi inako ang kasalanan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan at hiwaga ng aking pluma ay ninanais ko ang kanilang pag-alis ng maayos at mapayapa bago matapos ang taong ito. Harinawa.