Himig ng Pagsinta
ni Rody Tagalog at J.Q. Gonzales

"Mahiwaga ang pag-ibig...ang pag-ibig ay paraiso ng puso."

moth.gif (5464 bytes)
Nang aking mapansin ang iyong katangiang kagandahan
Lihim sa iyong kaalaman ako'y nakadama
Ng pambihirang hiwaga
Waring nanaog ang langit sa kaibuturan ng aking puso
Ako'y nabighani sa sinag ng iyong ganda't dilag
Anghel ng Diyos ay di kita maaring ipantay
Kaya't ang pintig ng aking puso ay ikaw ang hanap
Panaligan mo sinta nyaring panambitan
Langit at lupa ay saksi ng aking kaluluwa
Higit pa sa kamatayan ang aking nadadama
O Neneng bakit pa kaya kita nakita?
Ibigin mo sana na ako'y bigyan ng kaunting sandali
Puso kong nasa sakbibi ng kalungkutan
Ang tanging lunas ay makita ka lamang
Batid kong ako'y di mo pagkakaitan
Dahil iyong madadama ang tunay kong kalagayan
Ang bulaklak sa hardin na puspus ng kagandahan
Ikaw ay higit pa sa lahat ng aking napagmasdan
Nyaring pusong humihingi ng iyong awa
Ay tiyak na ang huling hantungan ay higit pa sa libingan
Kapag ako'y di mo pinaunlakan.

LISTEN TO THE POEM