May 2006; Banyuhay
Ang banyuhay ay bagong anyo ng buhay. Isang palaisipan ang buhay pero mayroong patutunguhan.  Samakatwid may tadhana.

01 may 2006
Para sa Manggagawa
Text.


02 may 2006
Samakatwid
Text.


03 may 2006
Tsunami Warning
Tumawag kaninang umaga ang kaibigan ko kung alam ko raw tungkol sa tsunami warning na naganap sa Tonga at New Zealand. Malapit lang ang Hawaii. May lindol na may talang 8.0 sa Richter scale. Sana walang pinsalang dulot ng lindol na ito.

Training
Training is ending today -- you are ready to move forward, so stretch your wings. - Yahoo TXT!


04 may 2006
Amazing Feat
You'll accomplish an amazing feat today without realizing how -- accept the praise. -Yahoo TXT!


05 may 2006
Opportunities
Yes' you're at a critical point today, but every day offers opportunity. So relax! - Yahoo TXT!


06 may 2006
Message for Me...
When God made you, I think He was thinking of me. Coz He knew I would be lonely without you!


08 may 2006
Fleur Dilaw
A flower blossoming in my room.


13 may 2006
The System Failing The Youth
There was this youth who torched down the barn of their farmer neighbor because of his extreme hatred. The police caught the arsonist. When the PRESS asked the farmer of what kind of punishment would this youth receive, he shook his head and followed by the flow of tears and he said, “We failed him…I would tell him ‘Come home son, and let us talk.’” The good harvest has no value at all to the hardworking farmer if the system has failed the youth. -J.Q. Gonzales, ca. 1996


16 may 2006
Photography Contest

My Hawaii Photo Contest

Wish me luck in here. Thanks.


20 may 2006
Da Vinci Code
I went to see the controversial movie Da Vinci code with my friends at 11 am. I thought there was a long line at the box office so I bought my tickets at fandango.com. Do you want to know what I think about the movie? Well, let me tell you this, it could be true and convincing. The viewer is left with the question, what is the truth?


23 may 2006
Future
What you hope for the future can begin today. Start new plans and create new goals. - Yahoo TXT!


26 may 2006
Priorities
Create a new tactic for dealing with your busy days by rearranging your priorities. - Yahoo TXT!


27 may 2006
Today
Today offers a chance to break a bad habit--sacrifices you make will pay off. - Yahoot TXT!


28 may 2006
Naisin
Nagambala ang araw na puno sana ng magagandang ala-ala kaya lang isang tawag ng aking amo ang sanhi ng di kanaisnais na sandali. Nais ko sanang kumain ulit ng boneless bangus sa Barrio Fiesta pero ano pa ba ang magagawa ko kundi sumunod sa naisin ng aking amo. Isa itong uri ng pang-aalipin na sinasapit ng mga kapuwa nating mga manggagawa na kung saan ay nakasalalay ang ating kabuhayan mula sa mga kapitalista. Sana makalaya na ako sa pang-aalipin ng mga mang-aalipin. Puwede na ba sa Agosto?


29 may 2006
Pagsulong
Kaaya-aya ang bulong-pulungan para sa isang mithiing makalaya sa kuko ng kapitalistang mapagsamantala. Kailangang patatagin ang karapatan ng manggagawa upang magkaroon ng maayos na pagsasamahan ng dalawang panig.

Magulang at Anak
Nakatalaga ang anak na lilisan sa magulang pagdating ng araw. Pero sa kaugaliang nayon, hanggang sa pagtanda nila'y nakatanikala ang mga anak sa iisang bubongan hanggang sa pagsapit nga mga supling ng mga supling nila. Ganito ba talaga? Bukas ba ang pintuan ng tahanang ito na magpalaya ng isang ibong gustong lumipad?


31 may 2006
Leap Forward
Even if you are not one hundred percent sure of yourself, take a leap forward today! - Yahoo TXT!